Niektóre grupy zawodowe, takie jak nauczyciele i śpiewacy, są bardziej narażone na problemy z długotrwałą chrypką i strunami głosowymi.

Długotrwała chrypka lub chrypka utrzymująca się przez trzy tygodnie, zwłaszcza gdy nie jest związana z przeziębieniem lub grypą, powinna być oceniona przez lekarza. Zaleca się również skontaktowanie się z lekarzem, jeśli chrypka wiąże się z kaszlem krwi, trudnościami w połykaniu, grudką szyi, bólem podczas mówienia lub połykania, trudnościami w oddychaniu lub całkowitą utratą głosu przez okres dłuższy niż kilka dni. Aby głos został sklasyfikowany jako „dysfoniczny”, nieprawidłowości muszą występować w jednym lub kilku parametrach głosu: wysokości, głośności, jakości lub zmienności. W ujęciu percepcyjnym dyfonia może charakteryzować się chrypką, oddechowością, szorstkim lub szorstkim wokalem, ale pozostaje jeszcze jakiś rodzaj fonacji.

Poradnia laryngologiczna Białystok – jakie zaburzenia głosu są najbardziej spotykane

Zaburzenia głosu można podzielić na 2 szerokie kategorie: organiczne i funkcjonalne. Rozróżnienie między tymi szerokimi klasami wynika z ich przyczyny, dla której dyfonia organiczna jest wynikiem pewnego rodzaju zmian fizjologicznych w jednym z podsystemów mowy (dla głosu, zwykle oddechowego, anatomii krtani i/lub innych części układu wokalnego). dyfonia czynnościowa odnosi się natomiast do chrypki wynikającej z jej używania (tj. nadużywania/nadużywania). Ponadto, według ASHA, dyfonia organiczna może być podzielona na strukturalną i neurogenną; dyfonia neurogenna jest definiowana jako zaburzona praca struktury wokalnej z powodu problemu neurologicznego (w ośrodkowym układzie nerwowym lub obwodowym układzie nerwowym jako zaburzenie funkcjonowania układu nerwowego); w przeciwieństwie do tego dyfonia neurogenna jest definiowana jako zaburzone funkcjonowanie struktury fizycznej (w ośrodkowym układzie nerwowym lub obwodowym układzie nerwowym).

W szczególności, dodatkową podkategorią dyfonii funkcjonalnej rozpoznawaną przez profesjonalistów jest dyfonia psychogeniczna, którą można zdefiniować jako typ zaburzenia głosu, który nie ma znanej przyczyny i można przypuszczać, że jest produktem pewnego rodzaju stresorów psychologicznych w swoim środowisku. Należy zauważyć, że te typy nie wykluczają się wzajemnie i zachodzą na siebie w znacznym stopniu. Na przykład stwierdzono, że dysponia mięśniowo-naprężeniowa (ang. Muscle Tension Dysphonia – MTD) jest wynikiem wielu różnych przyczyn, w tym poniższych: TDT w obecności patologii organicznej (tj. typu organicznego), TDT wynikające z użycia wokalnego (tj. typu funkcjonalnego) oraz TDT wynikające z czynników osobowości i/lub psychologicznych (tj. typu psychogenicznego). Zalecana jest poradnia laryngologiczna Białystok – Ewa Olszewska.

Poradnia laryngologiczna - prywatne leczenie nosa

Dlaczego warto zgłosić się do naszej poradni laryngologicznej?

W przedniej części szyi znajduje się krtań (zwana również skrzynką głosową), konstrukcja składająca się z kilku chrząstek i więzadeł podtrzymujących, w której znajdują się fałdy wokalne. Przy normalnym wytwarzaniu głosu wydychane powietrze wydostaje się z płuc i przechodzi w górę przez wokalny przewód słuchowy. Na poziomie krtani wydychane powietrze powoduje, że fałdy głosowe przesuwają się w kierunku linii środkowej przewodu (proces zwany addukcją). Przywołane fałdy wokalne nie zamykają się całkowicie, lecz pozostają częściowo otwarte. Wąski otwór pomiędzy fałdami nazywany jest głośnią. Gdy powietrze przechodzi przez głośnię, powoduje to zniekształcenie cząsteczek powietrza, które wprawia fałdy głosowe w ruch wibracyjny. To właśnie ten ruch wibracyjny wytwarza fonację lub głos. w dyfonii, istnieje upośledzenie zdolności do wytwarzania odpowiedniego poziomu fonacji. Wynika to w szczególności z upośledzenia wibracji fałdów głosowych lub podaży nerwów w krtani.